CO TRENUJEMY

PAMIĘĆ

Zapamiętywanie długich list wyrazów, dat, tabelek, map, liczb, słówek z języków obcych.

Więcej

UWAGA

Trening koncentracji, podzielności i pojemności uwagi oraz szybkiego reagowania na konkretne bodźce.

Więcej

WYOBRAŹNIA

Tworzenie skojarzeń, angażujących prawą półkulę mózgu, pozwala na trwałe i skuteczne zapamiętywanie.

Więcej

KREATYWNOŚĆ

Umiejętność nieszablonowego myślenia, znajdowania twórczych rozwiązań, niezwykle potrzebna w szkole, pracy i życiu codziennym.

Więcej

NOTOWANIE

Nauka tworzenia Map Myśli umożliwiających szybkie notowanie i efektywne powtarzanie materiału.

Więcej

SZYBKIE CZYTANIE

Specjalnie przygotowane ćwiczenia, które zwiększają zarówno tempo czytania, jak i stopień zrozumienia i zapamiętania tekstu.

Więcej

LOGICZNE MYŚLENIE

Umiejętność rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, szukania podobieństw i tworzenia przekształceń.

Więcej

SPOSTRZEGANIE

Umiejętność wybierania elementów spośród wielu podobnych, wyodrębnianie cech obiektów, dostrzeganie podobieństw i różnic.

Więcej

MOTYWACJA

Umiejętność stawiania sobie celów, gotowość do wypełniania zadań i obowiązków, dostrzeganie swoich mocnych stron i zdolności.

Więcej