WYOBRAŹNIA

Tworzenie skojarzeń, angażujących prawą półkulę mózgu, pozwala na trwałe i skuteczne zapamiętywanie.

Czy wiesz, że…

Naukowcy zwracają uwagę na wieloznaczność terminu wyobraźnia. Z jednej strony uważają, że wyobraźnia to zdolność do tworzenia wyobrażeń, ale podkreślają też jej drugie oblicze – zdolność do tworzenia przypuszczeń, hipotez, do udawania i myślenia twórczego.

Wyobrażenie może być traktowane jako obraz przedmiotu, który przestał działać na nasze zmysły. W takim wypadku mamy do czynienia z wyobrażeniami odtwórczymi – odtwarzamy to, co już widzieliśmy. Jest także druga grupa wyobrażeń – wyobrażenia twórcze, czyli przedstawienia przedmiotów, z którymi nigdy wcześniej się nie zetknęliśmy.

Posługiwanie się wyobrażeniami zmienia w znacznym stopniu nasze funkcjonowanie poznawcze, a w pewnych wypadkach może także wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu.

Wyobrażenia polepszają też pamięć. Dzieje się tak dzięki mechanizmowi podwójnego kodowania. Zapamiętując daną informację, możemy posługiwać się dwoma niezależnymi kodami – obrazowym i werbalnym, czyli słownym. Oba sposoby przechowywania informacji mogą się nawzajem uzupełniać. Dzięki temu, jeśli zdarzy się, że zapomnimy jakiś materiał, możemy mieć skojarzone z nim obrazy lub wyobrażenia i to one właśnie pozwolą dotrzeć do potrzebnych informacji.