PAMIĘĆ

Zapamiętywanie długich list wyrazów, dat, tabelek, map, liczb, słówek z języków obcych.

Czy wiesz, że…

Pamięć jest niezwykle złożonym systemem. Żeby zobrazować jej właściwości, można posłużyć się kilkoma metaforami. Z jednej strony pamięć podobna jest do encyklopedii – stanowi skarbnicę różnorodnych informacji; każda pozycja oprócz tego, że opisuje kawałek świata, zawiera odsyłacze do innych pojęć. Jednak w przeciwieństwie do encyklopedii, w pamięci nie obowiązuje niestety zasada porządkowania alfabetycznego. Dlatego czasami odnalezienie w pamięci potrzebnej nam w danej chwili informacji jest bardzo trudne i potrzeba trochę czasu, żeby ją wydobyć.

Z drugiej strony pamięć przypomina film – jest zapisem zdarzeń, w których kiedyś braliśmy udział. W tym przypadku pamięć to sekwencja scen połączonych chronologicznie lub związkami przyczynowo – skutkowymi.

Pamięć można też porównać do komputera. Kiedy mamy coś zapisane na twardym dysku, a nie pamiętamy jak nazywa się nasz plik, w którym znajdują się potrzebne informacje, to dotarcie do nich może zająć nam bardzo dużo czasu. Podobnie jest z pamięcią. Niekiedy mamy poczucie znajomości danego faktu, ale nie potrafimy go w całości odtworzyć. Zjawisko to jest określane mianem efektu końca języka i czasem pojawia się w sytuacjach, gdy informacja jest nam pilnie potrzebna.

W pamięci mamy do czynienia z trzema rodzajami operacji, możemy mówić o trzech fazach procesu pamięciowego:

  1. Kodowanie informacji – zamiana docierających do nas bodźców na ślady pamięciowe
  2. Przechowywanie informacji – im dłużej przechowujemy w pamięci pewne informacje, tym ulegają one większym zmianom. Dzieje się tak choćby dlatego, że informacje, które są dostarczane później, nakładają się na informacje wcześniejsze.
  3. Odtwarzanie (wydobywanie) informacji – wiąże się z uzyskiwaniem dostępu do zawartości naszej pamięci. W niektórych przypadkach dostęp ten jest szybki, bezpośredni i automatyczny, w innych natomiast wymaga wysiłku i zabiera więcej czasu.