LOGICZNE MYŚLENIE

Umiejętność rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, szukania podobieństw i tworzenia przekształceń.

Czy wiesz, że…

Logiczne myślenie jest podstawą naszego funkcjonowania – pomaga nam nie tylko w nauce, ale także w zabawie, zakupach, codziennych sytuacjach. Umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i skuteczne rozwiązywanie zadań i problemów – zarówno tych drobnych, prozaicznych, jak i trudnych związanych ze szkołą czy pracą. Dzięki myśleniu umiemy łączyć ze sobą wiedzę, umiejętności, doświadczenie, emocje. Jesteśmy w stanie dostrzegać przyczyny i skutki, przewidywać konsekwencje. Gdyby nie logiczne myślenie, podjęcie każdej decyzji byłoby trudne i czasochłonne.

Logiczne myślenie jest procesem złożonym. Jego sprawność zależy od wielu czynników – inteligencji, pamięci, zdolności koncentracji uwagi, wiedzy. Dlatego treningi logicznego myślenia powinny być częścią treningu pamięci, uwagi, kreatywności i innych zdolności poznawczych. Funkcje te tworzą całość i dlatego jednoczesne, zintegrowane treningi przynoszą najlepsze efekty.