UWAGA

Trening koncentracji, podzielności i pojemności uwagi oraz szybkiego reagowania na konkretne bodźce.

Czy wiesz, że…

Nasza uwaga spełnia 3 bardzo ważne funkcje:

  1. Selekcjonowanie bodźców docierających do człowieka.
    Codziennie dociera do nas olbrzymia liczba bodźców – w domu, pracy, szkole, na ulicy, jesteśmy zasypywani informacjami. Ich ilość wielokrotnie przekracza możliwości przetworzenia ich przez nasz mózg. Jedne bodźce są dla nas ważne, ale większość nie ma żadnego znaczenia i reagowanie na nie oznacza niepotrzebną stratę energii. Bodźców jest zbyt wiele, byśmy mogli prawidłowo na wszystkie reagować. Dlatego też konieczne jest ich selekcjonowanie.
  2. Ukierunkowanie procesów poznawczych.
    Uwaga nie tylko oddziela informacje ważne od nieważnych, ale również poszukuje informacji, które mogą przydać się w rozwiązywaniu różnych problemów. Uwaga odpowiada za eksplorację, czyli badanie otoczenia. Jej istotą jest skupienie i koncentracja świadomości.
  3. Określanie ilości zasobów poświęconych na realizację zadania.
    Jedna z teorii mówi, że uwagę stanowi ograniczona pula zasobów poznawczych, które możemy przeznaczać na realizację różnych zadań. Niektóre z nich, takie jak np. skomplikowane zadanie matematyczne, wymagają od nas wysiłku i będą potrzebowały większej ilości zasobów niż czynności, które wykonujemy automatycznie. O tym, ile zasobów będzie poświęcone na realizację danego zadania, decyduje uwaga.

Warto zauważyć, że im więcej jest zadań, którymi musimy się równocześnie zajmować, tym poziom wykonania każdego z nich będzie mniejszy, ponieważ człowiek musi dzielić swój wysiłek poznawczy i ilość zasobów przeznaczonych na realizację każdego z zadań będzie mniejsza.