NOTOWANIE

Nauka tworzenia Map Myśli umożliwiających szybkie notowanie i efektywne powtarzanie materiału.

Mapy Myśli – nielinearne notatki pobudzające obie półkule mózgu – pozwalają na:

  • wielokierunkowe, swobodne myślenie
  • łatwe porządkowanie treści
  • logiczne grupowanie informacji
  • swobodne dopisywanie nowych wiadomości

Wykorzystując Mapy Myśli możesz tworzyć notatki podczas:

  • słuchania (np. wykładów, lekcji)
  • czytania (samodzielna praca z tekstem)
  • powtarzania materiału
  • przygotowania nowego tekstu (wypracowanie, referat, ustna wypowiedź)