SPOSTRZEGANIE

Umiejętność wybierania elementów spośród wielu podobnych, wyodrębnianie cech obiektów, dostrzeganie podobieństw i różnic.

Czy wiesz, że…

Prawidłowe spostrzeganie jest jednym z niezbędnych elementów uczenia się. Podstawą sukcesów w nauce nie są jednak przypadkowe i przelotne spostrzeżenia, lecz spostrzeżenia ukierunkowane – świadome, celowe, wybiórcze.

Umiejętność spostrzegania kształcona jest poprzez ćwiczenia wymagające wyodrębniania figury i tła, wyszukiwania wskazanych obiektów spośród wielu, porównywania, wyodrębniania elementów składowych z całości oraz budowania całości z elementów składowych.

Poprzez włączenie ograniczenia czasowego rozwijana jest nie tylko dokładność i wierność, ale także tempo spostrzegania.