MOTYWACJA

Umiejętność stawiania sobie celów, gotowość do wypełniania zadań i obowiązków, dostrzeganie swoich mocnych stron i zdolności.

Podczas zajęć trenujemy m.in.:

  • umiejętność dostrzegania pozytywnych stron podejmowanych działań
  • umiejętność stawiania sobie wyzwań
  • zdolność empatii, dostrzegania i rozumienia uczuć swoich i innych osób
  • kalendarz motywacyjny – jak przezwyciężyć niechęć do wypełniania obowiązków
  • zamieniam minusy na plusy – dostrzeganie pozytywnych stron wykonania zadań, na które nie mam ochoty
  • trening mięśni emocjonalnych – eliminacja negatywnych nawyków, takich jak „potem”, „zaraz”, „nie chce mi się”
  • drzewo motywacji – znam swoje mocne strony, wiem, kim mogę zostać w przyszłości i kto może mi w tym pomóc