WSPÓŁPRACA

„Paluszek i główka” to zajęcia edukacyjne dla dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich realizowane w wybranych przedszkolach na terenie Puław. Celem programu jest rozwój umiejętności i zdolności poznawczych mających bezpośredni wpływ na poziom gotowości szkolnej i ogólnej umiejętności uczenia się – w szczególności pamięci, koncentracji uwagi i inteligencji.

Program realizowany jest w formie zajęć dodatkowych wspiera i uzupełnia ofertę edukacyjną przedszkoli. Założenia organizacyjne programu umożliwiają dostosowanie oferty do możliwości organizacyjnych i finansowych przedszkola.

Do tej pory zajęcia “Paluszek i główka” prowadzone były w puławskich przedszkolach:

• Miejskie Przedszkole nr 2
• Miejskie Przedszkole nr 7
• Miejskie Przedszkole nr 8
• Miejskie Przedszkole nr 13
• Miejskie Przedszkole nr 15
• Miejskie Przedszkole nr 18
• Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 11

Przedszkola zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy prosimy o kontakt.

Uczestniczące w zajęciach dzieci, wykonując różnorodne ćwiczenia umysłowe, graficzne i ruchowe rozwijają:

  • koncentrację i podzielność uwagi
  • umiejętność myślenia logicznego i abstrakcyjnego
  • analizę i syntezę wzrokowo – słuchową
  • koordynację wzrokowo – ruchową
  • kreatywność, umiejętność wyrażania własnych myśli
  • zdolności poznawcze: pamięć, wyobraźnię, kojarzenie, spostrzeganie
  • umiejętność uważnego słuchania
  • samodzielność i tempo pracy
  • samoocenę, wiarę we własne siły, dojrzałość szkolną
  • umiejętność konstruowania logicznych wypowiedzi i opowiadań

Efektem naszej pracy jest rozwinięcie u dzieci 5-letnich umiejętności zapamiętywania 20 elementów, które potrafią w dowolny sposób przetwarzać (tak samo sprawnie odtwarzają do początku do końca, od końca do początku i „na wyrywki”, czynności te wykonują bardzo sprawnie, a do trwałego zapamiętania wystarcza im tylko jedno powtórzenie), co jest ogromnym krokiem do przodu i zdecydowanie wyróżnia je spośród rówieśników.